Anlita oss

Innan vi signerar ett nytt samarbetsavtal har vi tillsammans med den potientiella uppdragsgivaren varit igenom ett stort antal frågor och analyser. Den gemensamma ”hemläxan” ger oss en planering och prioriteringsöversikt som skapar grunden för att få en flygande start på ett långt och framgångsrikt samarbete. I det initiala skedet slår vi också fast en tydlig ”roadmap” som visar hur vårt samarbete ska fortlöpa i frågor som exempelvis: återrapportering, säljmaterial, planering/uppföljningsmöten etc. Därefter kan vi starta resan vilket vi alltid gör tillsammans på en kickoff konferens med aktuell säljkår.