Pressmeddelande

Movement rekryterar koncernchef från Essity och etablerar verksamhet i Norge

2018-04-17

Idag meddelar styrelsen i Movement Group Nordic AB att man har rekryterat Jennifer Friman som koncernchef och VD i bolaget. Hon kommer även vara VD i de svenska dotterbolagen Movement Sales Partner AB och Ancrona AB.

Hon kommer senast från rollen som Commercial Director på Essity Hygiene and Health AB (tidigare SCA Hygiene Products), där hon varit ansvarig för den svenska affären och varumärken som Libero, Libresse, Tena och Edet. Hon tillträder sin nya roll den 1 september 2018. ”Vi är glada över att ha rekryterat Jennifer Friman som ny VD och koncernchef. Jennifer har arbetat i en rad olika kommersiella roller, både inom försäljning och marknadsföring. Hon har därmed en mycket bred erfarenhet inom alla Movements tjänsteområden. Hennes uppskattade ledarskap och goda affärsförmåga blir en tillgång för våra kunder, uppdragsgivare och medarbetare”, uttalar Torbjörn Karlsson (styrelseordförande i Movement Group).

Nuvarande VD i Movement Sales Partner, Per Ericsson, som fyller 60 år under hösten lämnar Movement vid årsskiftet 2018/19. ”Per har varit VD för Movement Sales Partner i 21 år. Under dessa åren har verksamheten haft en fantastisk utveckling. Genom sitt gedigna ledarskap har Per varit helt central i denna utvecklingen”, säger Torbjörn Karlsson. Peter Nordwall, nuvarande VD i Ancrona, kommer att gå in i en ny koncernövergripande roll med fokus på affärsutveckling och tillväxtuppdrag. ”Vi är närmare 150 medarbetare som varje dag arbetar för att skapa tillväxt för våra uppdragsgivare. Samtidigt fortsätter vår egen tillväxtresa. Därför blir det viktigt att Peter med sin långa och allsidiga erfarenhet kan fokusera på affärsutveckling och jobba nära Jennifer i vår strategiska utveckling”, understryker Torbjörn Karlsson.

Samtidigt meddelar styrelsen att Ancrona byter namn till Movement Business Partner AB. ”Det är helt rätt att samla alla våra verksamheter under Movement-varumärket. Vi kommer fortsätta vår tillväxtresa och genom ytterligare samordning utveckla ett allt mer konkurrenskraftigt erbjudande. Vi skall vara den ledande Route-to-Market partnern för varumärkesleverantörer som vill utveckla sin marknadsposition”, säger Peter Nordwall i en kommentar. Bolagen kommer även fortsättningsvis specialisera sina verksamheter med syftet att kunna erbjuda en bredare och mer konkurrenskraftig tjänsteportfölj till nuvarande och blivande uppdragsgivare. Det gäller för aktörer som redan är etablerade på den svenska marknaden såväl som varumärkesleverantörer som önskar etablera sig här.

Movement Group har tidigare varit öppna med sin nordiska ambition. Nu tar bolaget nästa steg i utvecklingen genom att etablera sig på den norska marknaden. Nyckelpersonerna är rekryterade och Movement Business Partner Nordic AS drar igång verksamheten innan sommaren i år. ”Etableringen i Norge är ett naturligt steg för att kunna möta efterfrågan för Movements tjänster från såväl befintliga som nya uppdragsgivare på den norska marknaden”, kommenterar Torbjörn Karlsson.

För mer information vänligen kontakta:

Torbjörn Karlsson
Tel: 0733-43 03 01
Mail: torbjorn.karlsson@gradient.se

Peter Nordwall
Tel: 0733-97 85 00
Mail: peter.nordwall@ancrona.se
___________________________________________________________________________

Om Movement Group Nordic AB:
Moderbolag för de operativa verksamheterna i Sverige och Norge.

Om Movement Sales Partner AB:
I mer än 50 år har Movement Sales Partner erbjudit specialiserade säljtjänster till aktörer på den svenska dagligvarumarknaden. Bolaget har specialiserat sig på säljtjänster till dagligvaruhandeln och restaurangsektorn. http://www.movementsalespartner.se

Om Movement Business Partner AB (f.d. Ancrona):
Ett av Sveriges större sälj- och importföretag för snabbrörliga konsumentvaror. Bolaget firade sitt 90-årsjubileum i 2017.

Om Movement Business Partner Nordic AS:
Under etablering – erbjuder sälj- och marketingtjänster för varumärkesleverantörer som vill utveckla sina verksamheter på den norska marknaden.

 

 

2018-04-17 – Information to our customers and partners

Movement recruits Group CEO from Essity and sets up new business in Norway

We’re proud and pleased to inform you that we from Movement Group Nordic AB have recruited Jennifer Friman as Group CEO. She will even act as CEO in our Swedish subsidiaries Movement Sales Partner AB and Ancrona AB.

Jennifer Friman will leave her present role as Commercial Director at Essity Hygiene and Health AB (former SCA Hygiene Products), where she has been in charge of the Swedish operation and strong brands like Libero, Libresse, Tena and Edet. She will start in her new role on September 1st, 2018. ”We’re very pleased to welcome Jennifer Friman as our new Group CEO. Jennifer has experience from several commercial positions in sales as well as marketing. Her broad experience covers all of Movements’ offerings. Her much appreciated management and business development skills will become a true asset for our customers, partners and employees”, Torbjörn Karlsson (Chairman of the Board in Movement Group) states in a comment.

The present CEO for Movement Sales Partner, Per Ericsson, celebrating his 60th birthday this coming fall will leave Movement by the end of this year. ”Per has been the CEO for Movement Sales Partner for 21 years. During these years Movement Sales Partner have made a fantastic development. With his great management Per been key for this development”, Torbjörn Karlsson says. Peter Nordwall, our current CEO in Ancrona, will join a new corporate role for the whole group focusing on business development and growth-related projects. ”We are close to 150 employees doing a great job every day to create growth for our customers and partners. At the same time our growth continues. It’s therefore crucial that Peter, with his long and broad experience, now will be able to focus on business development and work close with Jennifer implementing our growth strategy”, Torbjörn Karlsson points out.

We’re also informing that Ancrona will become Movement Business Partner AB. ”It’s a natural decision to gather all of our businesses as part of the Movement brand. Our successful development continues and through improved coordination our offer will be even more competitive. We are set to be the leading Route-to-Market partner for brand owners aiming at developing their market position”, Peter Nordwall states. Each company will also in the future specialise their businesses with a distinct purpose to offer an even more competitive portfolio of services to our customers and partners. This applies to brand suppliers already present on the Swedish market as well as brand owners aiming to establish a successful business here.

We have been quite transparent that Movement Group have a clear Nordic ambition. Now is the time to make the next step in this development by setting up a business in Norway. Management and key people are recruited, and Movement Business Partner Nordic AS will be a reality before summer 2018. ”The establishment in Norway is an obvious step to meet the demand for Movement services on the Norwegian market. This applies to our current partners as well as new customers”, Torbjörn Karlsson comments.

For more information please contact:
Torbjörn Karlsson
Phone: +46 733-43 03 01
Mail: torbjorn.karlsson@gradient.se

Peter Nordwall
Phone: +46 733-97 85 00
Mail: peter.nordwall@ancrona.se
___________________________________________________________________________

About Movement Group Nordic AB:
Holding company for the operating subsidiaries in Sweden and Norway.

About Movement Sales Partner AB:
During more than 50 years Movement Sales Partner have been offering specialised sales services to FMCG companies on the Swedish market. The company are offering specialised sales services to food retail as well as food service sales channels. http://www.movementsalespartner.se

About Movement Business Partner AB (formerly Ancrona):
One of Sweden’s leading import and route-to-market companies for FMCG brand suppliers. The company celebrated its 90th anniversary in 2017.

About Movement Business Partner Nordic AS:
Will be in operation before summer 2018 – offering sales and marketing services to brand suppliers wanting to develop and grow their businesses on the Norwegian market.

Torbjörn Karlsson

+46 733-43 03 01
torbjorn.karlsson@gradient.se

Movement Sales Partner AB är ett av de ledande säljbolagen på den Svenska foodservice och dagligvarumarknaden. Verksamheten startade redan på 1960-talet och idag ingår bolaget i USP Sweden AB. Bolaget, som befinner sig i ett starkt expansivt skede, opererar med tio säljkårer – tio säljkårer bearbetar dagligvarumarknaden inom olika kategorier, Servicehandeln samt Telemarketing – samt en säljkår som är verksam inom Foodservice marknaden. Bland våra uppdragsgivare finns allt från lokala företag till globala leverantörsföretag. I dagsläget är vi 134 personer som skapar tillväxt varje dag. Läs mer på www.movementsalespartner.se