Pressmeddelande

Vi Välkomnar B&P till vår Foodservice portfölj!

PRESSMEDDELANDE

2017-11-02

B&P Handelskompagni utökar sitt samarbete med Movement Sales Partner

B&P Handelskompagni AB och Movement Sales Partner AB utökar sitt pågående samarbete och inledde fr.o.m. den 2/10 2017 ett samarbete på den Svenska Foodservice marknaden. Uppdraget för Movement Sales Partner omfattar att utföra fältsäljbearbetning och anbudshantering, övriga funktioner som distribution, KAM-ansvar etc. utförs genom B&P´s egen organisation.

B&P Handelskompagni har en mångårig erfarenhet inom livsmedelsbranschen och verkar inom affärsområdena dagligvaruhandel, hälsofackhandel och foodservice.

Under de egna varumärkena Naturens Skafferi, Familjens, Nordic Crown och Kalas producerar och saluför företaget ett brett sortiment med ekologiska och konventionella livsmedel till den nordiska marknaden. De huvudsakliga varugrupperna är ekologiska kvalitetsostar, frukt- och bärbaserade kolonialprodukter och glutenfria frukostflingor.

– Vi har sedan många år tillbaka ett väl fungerande samarbete med Movement och de kan vår produktportfölj väldigt väl. Tillsammans har vi en stor samlad kunskap och erfarenhet som gör oss

till en bättre partner att förse den svenska marknaden med goda och funktionella livsmedel. Vi ser med tillförsikt fram emot det utökade samarbetet med Movement Sales Partner, säger Bo Esbjörnsson, VD på B&P Handelskompagni AB.

– Vi är mycket glada för att B&P ger oss ett utökat förtroende och att vi därmed får möjlighet att bli deras säljpartner även inom Foodservice marknaden i Sverige. B&P´s utvecklings-potential inom Foodservice marknaden är mycket stor och de slutkunder som hittills har upptäckt sortimentet är väldigt nöjda och lojala. Vår inspirerande uppgift blir nu att genom en proaktiv säljbearbetning hjälpa fler slutkunder till upptäcka sortiments alla produktfördelar, säger Per Ericsson, VD på Movement Sales Partner AB. 

För mer information, kontakta:

Bo Esbjörnsson, B&P Handelskompagni AB, 070-810 30 10, bosse@bph.se

Per Ericsson, Movement Sales Partner, tel.: 0709-96 95 50, per.ericsson@movementsalespartner.se

 

Per Ericsson

VD, Movement Sales Partner
040-671 28 83
0709-96 95 50
per.ericsson@movementgroup.se

Movement Sales Partner AB är ett av de ledande säljbolagen på den Svenska foodservice och dagligvarumarknaden. Verksamheten startade redan på 1960-talet och idag ingår bolaget i USP Sweden AB. Bolaget, som befinner sig i ett starkt expansivt skede, opererar med tio säljkårer – tio säljkårer bearbetar dagligvarumarknaden inom olika kategorier, Servicehandeln samt Telemarketing – samt en säljkår som är verksam inom Foodservice marknaden. Bland våra uppdragsgivare finns allt från lokala företag till globala leverantörsföretag. I dagsläget är vi 134 personer som skapar tillväxt varje dag. Läs mer på www.movementsalespartner.se